Khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với lương thử việc (Công văn 1094/TCT-TNCN)

Cập nhật: 11:10 PM, 06/04/2010

Doanh nghiệp trước khi trả lương thử việc cho người lao động phải khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ 500.000 VND/lần trở lên. Trường hợp người lao động chỉ có thu nhập duy nhất thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế nêu trên và ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì doanh nghiệp cần hướng dẫn người lao động làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC để tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Cuối năm, doanh nghiệp phải cung cấp danh sách lao động này cho cơ quan thuế.

Công văn 1094/TCT-TNCN ngày 06/04/2010 của TCT.

Xem toàn văn văn bản (Download - Tải về).

 ® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này