Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (Công văn số 2288/TCT-CS)

Cập nhật: 04:27 PM, 29/06/2010

Hiện nay, hàng năm, doanh nghiệp được trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm với mức trích từ 1% - 3% trên quỹ tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 2288 ngày 29/06/2010, doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí hợp lý đối với khoản trích lập quỹ trong giới hạn nêu trên. Ngoài ra, trong trường hợp này, số dư lũy kế của Quỹ không bị khống chế.

Công văn số 2288/TCT-CS ngày 29/06/2010 của Tổng cục Thuế về trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Xem toàn văn văn bản (Download - Tải về).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này