Mẫu hóa đơn

Cập nhật: 09:55 AM, 29/07/2010

Mẫu hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay gồm có các loại:

1. Hóa đơn GTGT 3 liên, mẫu số 01-GTKT-3LL

2. Hóa đơn GTGT 2 liên, mẫu số 01-GTKT-2LN

3. Hóa đơn bán hàng 3 liên, mẫu số 02-GTTT-3LL

4. Hóa đơn bán hàng 2 liên, mẫu số 02-GTTT-2LN

5.  Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính, mẫu số 05TTC-3LL

6.  Hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản, mẫu số 06TMH-3LL

7.  Hóa đơn bán lẻ (sử dụng cho máy tính tiền), mẫu số 07MTT

8.  Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mẫu số 03VT-3LL (ký hiệu xêry.../99 trở đi)

9. Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, mẫu số 04/XKĐL/3LL

10.  Hóa đơn thu phí bảo hiểm, mẫu số 05BV/BH hay 05/BH

11.  Hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, mẫu số 01/TSTT-3L

12.  Hóa đơn bán tài sản thanh lý, mẫu số HĐ/TSTL-3L

13.  Hóa đơn bán hàng dự trữ Quốc gia, mẫu số 02HDT-4LH.

Trên đây là 13 loại mẫu hóa đơn được sử dụng hiện nay bạn cần tham khảo, kể từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp được quyền tự in hóa đơn nếu có đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

 


thủ tục xin visa Xe tải trường hải


Quảng cáo menu dưới tapchithue

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này


Quảng cáo