Thuế nhà, thuế thuê nhà (thuế cho thuê nhà) được quy định như thế nào?

Cập nhật: 11:50 AM, 12/09/2010

Đối với cá nhân có nhà cho thuê thì phải chịu thuế nhà, thuế thuê nhà (thuế cho thuê nhà) như sau:

- Thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà là khoản thu nhập từ kinh doanh. Do đó hoạt động này phải nộp 2 loại thuế thuê nhà (thuế cho thuê nhà) là thuế Giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân. Thuế GTGT được nộp hàng tháng (nộp theo phương pháp trực tiếp trong trường hợp không đủ điều kiện hạch toán, hóa đơn chứng từ đê tính  thuế theo phương pháp khấu trừ) và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý.

- Ngoài ra cá nhân cho thuê nhà còn phải nộp khoản thuế hàng năm là thuế môn bài và thuế nhà đất. Thuế môn bài được nộp 01 năm năm 1 lần vào đầu năm. Đối với cá nhân cho thuê nhà mới bắt đầu có nhà cho thuê thì đăng ký nộp thuế môn bài ngay trong tháng đầu cho thuê nhà. Đối với cá nhân đã cho thuê từ các năm trước thì đăng ký nộp thuế môn bài ngay tháng đầu năm của năm dương lịch. Đối với cá nhân cho thuê nhà mới bắt đầu cho thuê trong thời gian của 6 tháng đầu  năm; được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, thì kê khai - nộp mức môn bài cả năm. Đối với các cá nhân cho thuê trong thời gian 6 tháng cuối năm và được cấp đăng ký thuế và mã số thuế thì nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.Trường hợp cá nhân thực hiện hoạt động cho thuê nhà nhưng không kê khai đăng ký thuế, thì phải kê khai - nộp mức thuế Môn bài theo mức cho cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Đối với cá nhân có nhà cho thuê không đăng ký kinh doanh, cá nhân nhận tiền thuế trước 6 tháng hoặc cả năm, việc nộp thuế môn bài thường nộp chung với việc nộp thuế GTGT (VAT) và thuế TNCN.

Đối với cá nhân cho thuê nhà có đăng ký kinh doanh và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì việc xác định thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh chi thuê nhà dựa trên nguyên tắc doanh thu trử chi phí (cả chi phí khấu hao căn nhà, điện nước,…).

Thuế thuê nhà (thuế cho thuê nhà) hiện tại được quy định trong Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn khác liên quan.Tin cũ hơn:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này