Cách tính số thuế GTGT trường hợp cá nhân cho thuê nhà không giữ được đầy đủ hóa đơn chứng từ khi xây nhà, không tính toán được chính xác chi phí từ

Cập nhật: 01:12 PM, 18/07/2010

Tôi ở nội thành Hà Nội, có nhà cho người nước ngoài thuê với giá 15 triệu đồng/tháng, song tôi không giữ được đầy đủ hóa đơn chứng từ khi xây nhà, không tính toán được chính xác chi phí từ hoạt động cho thuê nhà thì cách tính số thuế GTGT như thế nào? Số tiền cụ thể là bao nhiêu?

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

- Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

- Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

- Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Theo quy định tại Quyết định số 21220/QĐ-CT-THNVDT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Cục thuế TP Hà Nội thì tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu số áp dụng đối với hoạt động kinh doanh cho thuê nhà nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định và địa điểm cho thuê trong nội thành Hà Nội (quận) là 40 %.

Theo đó cách xác định thuế GTGT như sau:

Bạn không phải lấy 15 tr(nhân) x với thuế suất thuế GTGT 10% để tính thuế mà trước hết phải tìm ra giá trị gia tăng.

Giá trị gia tăng được tính trên cơ sở lấy doanh thu tiền thuê nhà, nhân (x) với tỷ lệ GTGT do cơ quan thuế quy định (trường hợp của bạn là 40%); cụ thể: 15.000.000đ x 40 % = 6.000.000đ.

Sau khi xác định được giá trị gia tăng, bước tiếp theo sẽ lấy giá trị gia tăng nhân (x) thuế suất thuế GTGT sẽ ra số thuế số thuế phải nộp:

6.000.000 x 10 % = 600.000đồng.

Như vậy với số tiền thuê nhà 15.000.000đồng bạn chỉ nộp thuế GTGT 600.000đồng. Chiếm tỷ trọng 4 % trên tiền cho thuê, dù thuế suất thuế GTGT là 10%.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này