Thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế ... tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam

Cập nhật: 06:15 PM, 19/06/2010

Thuế GTGT đối với nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư để cung cấp cho các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại công văn số  3848/TCT-CS ngày 22/09/2009 của Tổng cục thuế trả lời công văn số 563/CT-TTHT ngày 20/07/2009 của Cục thuế Thuế TP Hồ Chí Minh về việc thuế GTGT đối với trường hợp các công ty con thuộc Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ dầu khí (PVD ) trúng thầu nhập khẩu máy móc thiết bị phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư để cung cấp cho các tổ chức cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam, như sau:

Tại điểm 17 mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT bao gồm hàng hóa thuộc loại trong nước sản xuất được, nhập khẩu trong trường hợp:

“… b) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư cần nhập khẩu  để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đốt ..

Để các định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại điểm này, người nhập khẩu quy định tại diểm này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại Điểm 2.1 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT- BTC nêu trên quy định: “ Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ  thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT; bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ, phải sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi rõ và gạch bỏ. Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT, hóa đơn ghi rõ là hàng hóa không chịu thuế GTGT hoặc hàng hóa bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT”.

 

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trúng thầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, khai thác, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nếu cơ sở kinh doanh có đầy đủ giấy tờ chứng minh việc trúng thầu và thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa đã được cơ sở hải quan làm thủ tục nhập khẩu không tính thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh lập hóa đơn GTGT cuất kho cho khách hàng ( tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam) trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.Tin cũ hơn:

® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này