Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế 2010

Cập nhật: 02:00 PM, 15/06/2010

Thông tư số 216/2009/TT-BTC ban hành ngày 12/11/2009 Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Biểu thuế File 1: Download – Tải về

Biểu thuế File 2: Download – Tải về

Thông tư 216/2009/TT-BTC: Download – Tải về

Thông tư số 31/2010/TT-BTC 09/03/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009;

Biểu thuế: Download – Tải về

Thông tư số 80/2010/TT-BTC 28/05/2010 Chi tiết mã số và sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 1104 tại Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009

Biểu thuế: Download – Tải về® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này