Ngày 7/7 chính thức triển khai thí điểm Chế độ kế toán nội địa

Cập nhật: 02:54 PM, 21/07/2014

Ngày 7/7/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1544/QĐ-BTC chính thức triển khai thí điểm Chế độ kế toán thuế nội địa trong các đơn vị trong hệ thống thuế; các đơn vị tham gia phối hợp tổ chức thu NSNN (Kho bạc Nhà nước; cơ quan tài chính; các tổ chức, cá nhân thực hiện ủy nhiệm thu) và người nộp thuế, kể cả đại lý thuế và các tổ chức T-VAN.

Theo đó, toàn bộ các nghiệp vụ ghi chép, phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác thuộc NSNN của người nộp thuế do cơ quan thuế quản lý; tình hình thanh toán với NSNN và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan của cơ quan thuế; tình hình hoàn trả khoản thu của NSNN cho người nộp thuế; kết quả hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế của cơ quan thuế các cấp đều được bao quát bởi hệ thống kế toán thuế.
Về nguyên tắc, chế độ kế toán thuế nội địa được thực hiện thống nhất cả về tổ chức công tác kế toán thuế và nghiệp vụ kế toán thuế theo một hệ thống chỉ tiêu báo cáo duy nhất, có khả năng đối chiếu với báo cáo thu NSNN. Các nghiệp vụ này cũng được thực hiện trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và xử lý tự động với cơ sở dữ liệu kế toán thuế tập trung tại Tổng cục Thuế và phù hợp với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính; có cả khả năng tích hợp, trao đổi thông tin với hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc và các hệ thống thông tin khác có liên quan nên đảm bảo tỉnh tập trung và tự động hoá cao, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho công tác quản lý thu NSNN.
Trong thời gian áp dụng thí điểm là năm tài chính 2014, Tổng cục Thuế sẽ lựa chọn cục thuế, chi cục thuế phù hợp để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thí điểm; cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc triển khai như: phần mềm ứng dụng kế toán thuế; đào tạo, bố trí, phân công cán bộ...; đồng thời phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa.


® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này