Vướng mắc trong cách tính tiền phạt chậm nộp thuế sau ngày 1/7/2013

Cập nhật: 10:51 AM, 15/08/2013

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I đang gặp vướng mắc trong tính tiền phạt chậm nộp thuế khi thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế.

Theo Điều 106, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lí thuế, thời hạn trong quyết định xử lí của cơ quan quản lí thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày”.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, đơn vị chưa rõ quy định trên được áp dụng cho các tờ khai hải quan đăng kí từ ngày 1-7-2013 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lí thuế có hiệu lực) hay áp dụng đối với tất cả các tờ khai đăng kí trước ngày 1-7-2013 nhưng sau ngày 1-7-2013 doanh nghiệp mới nộp thuế và phải tính tiền chậm nộp.

Chi cục kiến nghị, các tờ khai đăng kí trước ngày 1-7-2013 thì tính tiền phạt chậm nộp như quy định trước đây (không tính luỹ kế mà tính đồng nhất 0,05%/ngày).® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này