Quỹ đầu tư phát triển địa phương; Các đơn vị sự nghiệp có thu có được ưu đãi về giảm và gia hạn nộp thuế TNDN không?

Cập nhật: 07:23 AM, 25/07/2010

Quỹ đầu tư phát triển địa phương nếu đáp ứng điều kiện về doanh nghiệp nhỏ, vừa thì cũng được hưởng ưu đãi về giảm và gia hạn nộp thuế TNDN.

Quỹ đầu tư phát triển địa phương được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007, thuộc đối tượng điều chỉnh Luật của tổ chức tín dụng.

Do đó, quỹ đầu tư phát triển địa phương nếu đáp ứng điều kiện về doanh  nghiệp nhỏ và vừa thì sẽ được giảm 30% thuế TNDN phải nộp của năm 2009 trong thời gian 9 tháng kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế (áp dụng theo thông tư số 30/2009/TT-BTC của bộ Tài chính).

Các đơn vị sự nghiệp có thu nếu đáp ứng được điều kiện về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và thực hiện nộp thuế theo kê khai cũng được xem xét giảm và gia hạn nộp thuế TNDN theo quy định nêu trên. Ngoài ra, Bộ tài chính cho phép gia hạn nộp thuế đối với các doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn nhưng gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp sau khi hết hạn nộp thuế, nhưng trước thời điểm cơ quan thuế quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp sau khi khai quyết toán thuế năm 2008 doanh nghiệp có số thuế TNDN được gia hạn, Bộ tài chính cũng cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh bổ sung và tiếp tục được gia hạn số thuế TNDN phát sinh thêm này, với điều kiện cơ quan thuế chưa công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

 ® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này