Thời gian gia hạn, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từng quý được xác định như thế nào?

Cập nhật: 07:20 AM, 25/07/2010

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ tài Chính. Thời gian gia hạn, kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từng quý được xác định như sau:

1. Thời gian gia hạn chậm nộp thuế

- Số thuế của quý I năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/01/2010;

-  Số thuế của quý II năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/4/2010;

- Số thuế của quý III năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/7/2010;

- Số thuế của quý IV năm 2009 được gia hạn nộp thuế chậm nhất đến hết ngày 30/10/2010.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này