Doanh nghiệp nào được hưởng ưu đãi về thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và thời gian miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm kế tiếp?

Cập nhật: 04:18 PM, 19/07/2010

Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm và thời gian miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo bao gồm:

1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ)

 

2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại Khu kinh tế, khu công nghệ cao được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

4. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ cao theo quy định của pháp luật; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc loại dự án có quy mô lớn, công nghệ cao.

5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Đầu tư phát triến nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sát, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tưởng Chính Phủ quyết định.

6. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này