Những loại thuế phải nộp đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Cập nhật: 12:12 PM, 18/07/2010

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

-    Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

-    Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế;

-    Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Luật quản lý Thuế;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thực hiện chế độ sổ sách kế toán hoặc thực hiện chưa đầy đủ chế độ sổ sách kế toán phải nộp những loại thuế chủ yếu là: Thuế môn bài, thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân, thuế Nhà đất …. Đối với thuế GTGT, thuế TNCN do đặc điểm hộ kinh doanh nhỏ, mức độ thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ còn hạn chế nên chỉ có một số ít hộ nộp theo kê khai còn phần lớn hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán tỷ lệ thu nhập chịu thuế hoặc khoán cả tỷ lệ GTGT và tỷ lệ thu nhập chịu thuế. Tỷ lệ này được phân biệt theo ngành nghề kinh doanh, Bộ tài chính ban hành tỷ lệ khung, căn cứ vào tỷ lệ này, Cục thuế các địa phương quy định cụ thể tỷ lệ áp dụng trong địa phương mình.

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh còn phải nộp các loại thuế, lệ phí khác ví dụ như phải nộp thuế tài nguyên nếu có khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế; nộp thuế xuất nhập khẩu nếu có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế xuất nhập khẩu.® Thiet ke web: V&A Vietnam © Bản quyền TapChiThue.com
® Ghi rõ "Nguồn: TapChiThue.com" khi phát hành lại thông tin từ website này